Nejvyššímu státnímu zastupitelství dne 6.12.2016

Nejvyššímu státnímu zastupitelství dne 6.12.2016
_________________________________________________________________________
660 55 Brno, Jezuitská 4
tel.: +420 542 512 111, fax: +420 542 512 250
e-mail: podatelna@nsz.brn.justice.cz
datová schránka: 5smaetu


Na vědomí Vrchní státní zastupitelství v Praze ke stížnostem a odvoláním na nešetření trestních a kárných podnětů a nevydávání informací k těmto řízením č.j. 1 ZN 174/2016 a 1 VZN 2639/2016 a žaloby 11 To 96/2016 u VS v Praze.

Na vědomí elektronicky: partneři


Další důkazy ke kárným a trestným podnětům, ke stížnostem-přezkumům a odvoláním na nevydání informací, nešetření kárných podnětů a dokonce účelové zahlazování stop při spáchání trestných činů v kategorii zločin od roku 2008 systematiky jen vůči nešetřeným podáním ze strany VSZ Olomouc a od roku 2010 VSZ Praha a odvolání a stížností na nevydání informací a rozhodnutí k podnětům ze strany k meritu věci mlčícího NSZ od 6.1.2011 a nástupem nového nejvyššího státního zástupce tehdy informovaného prvně do 10.12.2016? Doplňuji další důkazy ke stížnostem na nešetření trestných činů a ne vydání informací od 9.11.2016 ze strany VSZ v Praze k řízením pod čísly jednacími č.j. 1 ZN 174/2016 a 1 VZN 2639/2016 a stížnosti a odvolání na nevydání informací k jednání advokátů, zástupců a soudců sp. zn. 11 To 96/2016 včetně neveřejného projednání i pro obžalované dne 28.11.2016 v rozporu s ústavními právy a nevyjasnění účastníků řízení a právních otázek evropského a unijního práva!

Zasláno elektronicky se speciální douškou exekutorovi

Od: dusan.dvorak@konopijelek.cz
Datum:
5. prosince 2016 23:06
Předmět: žádost ze dne 5.12.2016 o informace dle zákona o informacích č. 106/1999 Sb. Obvodnímu soudu pro Prahu 3 a na vědomí exekutorskému úřadu s douškou na závěr
Komu: podatelna@osoud.pha3.justice.cz
Kopie: urad@exekuceliberec.cz, advokati@konopijelek.cz
Obvodní soud pro Prahu 3
č.j. 36 EXE 3728 dne 15.10.2015

Exekutorský Úřad Liberec
 č.j. 131 EX 8674/15-31 dne 1.12.2016


Věc:žádost ze dne 5.12.2016 o informace dle zákona o informacích č. 106/1999 Sb.Obvodnímu soudu pro Prahu 3 a na vědomí exekutorskému úřadu s douškou na závěrK žádosti: Na transparentním bankovním účtu nevládní organizace Ateliér ALF,z.s., IČ: 226 80 101, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6 u Raifeisenbank,a.s. číslo účtu 4261244001/5500 je od 2.12.2016 uvedena exekuce pro nehrazení služeb (telefonních poplatků? Společnosti O 2 Czech Republic a.s., IČ 601 93 336 ve výši 134 570,68 Kč – viz níže (Exekuční příkaz obdržený dnes ze dne 1.12.2016 uvádí celkovou pohledávku ve výši 131 308, 13 Kč)


AKTUÁLNÍ BLOKACE NA ÚČTU - STÁTNÍ BLOKACE

DATUM
ÚČEL
ČÁSTKA
02.12.2016
501, 2.12.2016, Exekutorský úřad Liberec, 22680101
č.j. 131 EX 8674/15 -- 31, a935721
134 570,68
CELKEM
134 570,68 


Sdělte tyto informace

1. jak konkrétně bylo označeno u OS pro Prahu 3 řízení o předmětné žalobě na Ateliér ALF,z.s. předcházející rozhodnutí OS Praha 3 č.j. 36 EXE 3728 dne 15.10.2015 – tzn. pod jakým číslem jednacím a od kdy bylo řízení vedeno a kdy bylo o žalobě soudem rozhodnuto a kdo konkrétně Ateliér ALF,z.s. zastupoval a kdy a kam byla soudem zaslána informace k tomuto soudnímu řízení, že Ateliér ALF,z.s. je společností 02 žalován.


2. jaké konkrétní období nehrazení plateb společnosti O 2 bylo soudem uznáno k exekuci, že společnost Ateliér ALF,z.s. nehradila její služby - od kdy dokdy a za co konkrétně, zašlete na sídlo Ateliér ALF,z.s. kopii rozsudku soudu.


3. Sdělte, jaké další žaloby eviduje OS Praha 3 proti společnosti Ateliér ALF,z.s., resp. jejím kriminálně jednajícím statutárním orgánům a dozorčímu radovi v letech 2011 – 2012 mj. zneužívajícím funkce při správě svěřeného majetku a poškozující podvody, útiskem, pomluvami a krádežemi cizí práva atd., se kterými Policie ČR, OS i OSZ Praha 3, MSZ a VSZ v Praze na páchání trestné činnosti dosud vždy vydatně spolupracovala (minimálně pak u OS Praha 3 soudkyně JUDr. Markéta Písaříková), než je výše uvedená žaloba společnosti 0 2 a nám dosud známé žaloby u OS Praha 3 na Ateliér ALF,z.s., kde jsme dosud vždy za tyto podvodníky a zloděje uhradili jimi vědomě způsobené škody v exekucích, což nadále odmítáme. Víme o těchto žalobách vedených u OS Praha 3: č.j18 NC 5655/2011, 20 C 178/2011, 20 C 2/2012, 23 C 136/2013 a 21 C 317/2013,

Děkuji a jsem s pozdravem

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6


Sdělení exekutorskému úřadu:

Ateliér ALF,z.s., je v letech 2011 – 2012 fyzickými a právnickými osobami včetně státních orgánů řádně vytunelovaná nevládní organizace, kam na výše uvedený zablokovaný účet chodí pravidelně podpora ve výši 1000 Kč/měsíčně od Nadačního fondu Anima, což můžete ověřit. Jiný účet a majetky (než pohledávky) Ateliér ALF, z.s. nemá a tak bude vaše exekuce splácena po dobu 134 měsíců, pokud je tento příjem od Nadačního fondu pro exekuci legální a Nadační fond s podporou exekutorskému úřadu spíše neskoncuje.


Možná větší vymahatelnost exekuce zajistíte tím, když budete s advokátem exekuci vymáhat po zakladatelích společnosti miliardáře Karla Janečka Kanebos, s.r.o, kterou pachatelé z Edukativní konopné kliniky, Bořivojova 90, Praha 3, jíž byl Ateliér ALF,z.s. zřizovatelem s právem hospodaření, po vytunelování a opuštění společnosti Ateliér ALF,z.s. v rámci projektu Bohemp (13.4.2012) společně založili a bohatá ex předsedkyně Ateliér ALF,z.s. Jan Marie Bém byla také jednatelkou Kanebos, s.r.o.


Tihle šikulové z Ateliér ALF,z.s. z Edukativní konopné kliniky Karlu Janečkovi v letech 2013 - 2015 zpronevěřili 15 milionů korun a ještě jim dal za tu snahu 2 miliony odstupné (zakladateli Kanebos,s.r.o. a v letech 2010 – 2012 dozorčí rada Ateliéru ALF,z.s. Jaroslav Kabilka - organizátor tunelu na Edukativní konopnou kliniku), takže možná kdyby se šlo touto cestou, byla by exekuce dobytná a společnost 0 2 mohla dát grant na dobré účely. Pokud vás to zajímá, archiv tunelování Ateliér ALF,z.s. včetně mojí výzvy 02 z dubna 2014, zda u něj nemá Ateliér ALF,z.s. nějakou pohledávku, že byly Ateliér ALF,z.s. způsobeny různým subjektům nemalé škody (ze strany 0 2 nereagováno) vám rádi ke konstruktivnímu řízení zašleme. Zasláno elektronicky
Od:dusan.dvorak@konopijelek.cz
Datum: 4. prosince 2016 11:51
Předmět: Žádost ze dne 4.12.2016 Městskému soudu v Praze o informace dle zákona o informacích č. 106/1999 Sb. a Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze k stížnostem a odvoláním na nevydávání informací a nešetření trestních podnětů č.j. 1 ZN 174/2016 a 1 VZN 2639/2016, 6 SPR 112/2016 a 9 SPR 220/2016 a stížnosti a odvolání na jednání advokátů, zástupců a soudců sp. zn. 11 To 96/2016 včetně neveřejného projednání dne 28.11.2016 v rozporu s ústavními právy!
Komu: podatelna@msoud.pha.justice.cz, VSZ v Praze - Podatelna <podatelna@vsz.pha.justice.cz>, openroyalacademy@gmail.com

K žádosti: Obvodní soud pro Prahu 3 vede od roku 2016 naši žalobu s náhradou škody na soudkyni OS Praha 3 JUDr. Markétu Písaříkovou za vědomě účelové podání podnětu na omezení způsobilosti vedoucího výzkumu a ředitele Edukativní konopné kliniky Dušana Dvořáka v roce 2012 (září) a současně nešetření-zastavení dvou žalob rodiny Dvořákových z přelomu roku 2011/2012 (zastaveno v září 2012) na hrubě nezákonně jednající odpovědné osoby z Edukativní konopné kliniky, kteří zcizili za podpory policie, státních zastupitelství a soudu majetky Edukativní konopné kliniky včetně know how (hospodařící zřizovatel Ateliér ALF,z.s.) a založili v rámci projektu Bohemp mj. Kanebos,s.r.o. a dostali v letech 2012 - 2015 na svou "práci a bádání" údajně více než 15 milionů korun od miliardáře Karla Janečka (což všechno ochránci JUDr. Písařikové prošustrovali) a dle sdělení soudu OS Praha 3 byla tato věc předána 15.11.2016 k posouzení MS v Praze kvůli podjatosti soudců OS Praha 3 soudit svoji kolegyni v taláru organizovaného zločinu.


Žádost: Sdělte prosím, od kdy a pod jakým číslem jednacím či spisovou značkou u Městského soudu v Praze řešíte naši žalobu na soudkyni OS Praha 3 JUDr. Markétu Písaříkovou, což vám předal OS Praha 3 dne 15.11.2016 – viz příloha. Pokud jste v této věci již u MS v Praze rozhodli, toto sdělte rovněž.


Děkuji.


Dne 4.12.2016
Dušan Dvořák, MMCA nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6
Předseda a jednatel nevládní organizace Cannabis is The Cure, z.s.


V příloze: Žádost ze dne 4.12.2016 Vrchnímu soudu v Praze o informace dle zákona o informacích č. 106/1999 Sb.


Městský soud v Praze - viz příloha - 30.9.2016 nám opětovně sděluje, že jste (Vrchní soud)  ve vztahu k údajnému odvolání Ateliér ALF,z.s. odvolacím orgánem, že vám odvolání postoupili k rozhodnutí, viz příloha, což jste již jednou popřeli a sdělili, že to není pravdou

citujme Vrchní soud: 

Městský soud v Praze dosud (tzn. od 14. 7. 2016!) Vrchnímu soudu v Praze odvolání spol. Atelier ALF,z.s. proti rozhodnutí tohoto soudu sp.zn. Fj 217370/2016  nepředložil.“
Vrchní soud v Praze dne 15. 9. 2016 č.j. Si 192/2016 


Sdělte, zda jste od uvedené doby (září 2016)  řešili, nebo nyní řešíte údajné odvolání naší nevládní organizace Ateliér ALF,z,s a pokud jste již rozhodli, vzhledem k průtahům nám prosím rozhodnutí zašlete. 
Pokud z nějakého důvodu nemůžete, označte prosím alespoň sp. značku řízení u VS v Praze  datum případného rozhodnutí, bylo -li rozhodnuto

V příloze posílám stížnost na jednání MS v Praze adresovanou předsedovi soudu, na kterou dosud nebylo nikdy odpovězeno

Děkuji a vše dokládám v důkazech v příloze

Dušan Dvořák, MMCA, nar, 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6
ex předseda, obecný zmocněnec k provedení změn 


příloha- nikdy neřešená stížnost a kárný podnět předaný dne 22.9.2016 na podatelně Městského soudu v Praze ve Spálené ulici 
Ateliér ALF, z.s., Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6

Předseda soudu
Městský soud v Praze
Spálená 2, 120 00 Praha 2

Věc: Podnět na zahájení řízení o omezení právní způsobilosti, ev. podnět k podání návrhu na kárné řízení s osobou odpovědnou u rejstříkového MS v Praze od 30. 3. 2014 do 20. 9. 2016 za Ateliér ALF, z.s., IČ:  226 80 101, za vydávání nepravdivých rozhodnutí ve správním řízení, průtahy a návrh-žádost o urgentní provedení změn do 5 dnů!


Odůvodnění:

1.    Zákonodárce v občanském zákoníku určil 3 letou lhůtu k přeregistraci o.s. na z.s. či jiný právní útvar v souvislosti s ukončením zákona o sdružování občanů od 1.1.2014.
2.    Současně dal zákonodárce od 1. 1. 2014 tříměsíční lhůtu k převodu všech listin o.s.  z ministerstva vnitra na rejstříkové soudy.
3.    Ve Sbírce listin je uvedeno na důkazech, že adresa Ateliér ALF, o.s. (dále jen o.s.) od založení do konce roku 2012 byla Bořivojova 90, Praha 3 a další níže uvedená tvrzení.
4.    V souvislosti s závažnou trestnou činností statutárních zástupců o.s. v letech 2011 - 2012, kterou odmítá Policie  ČR, OSZ Praha 3, MSZ, VSZ a NSZ již 5 let šetřit, neboť se na trestné činnosti spolupodíleli společně s OS Praha 3 (zejména soudkyně JUDr. Písaříková, řešeno civilní žalobou), členové o.s. uhradili v letech 2014 -2016 všechny OS Praha 3 a Městskou částí Praha 3 stanovené exekuce, které vzešly z důsledku zneužití funkce při správě svěřeného majetku o.s. a další trestné činnosti níže uvedených.
5.    Odpovědnými osobami o.s. byli dle valné hromady členů od 11.5.2011 Naomi Zamazalová, místopředsedkyně, Jan Marie Bém jako zmocněná předsedkyně za onkologicky nemocného předsedu Zbyňka Kopřivu (zmocněna od 20.6.2011, předseda zemřel 8.1.2012) a dozorčím radou byl Jaroslav Kabilka.
6.    Po „vytunelování“ o.s. se škodami v řádech milionů korun, výše uvedení odpovědní (spolupachatelé) v září 2012 o.s. bez likvidace opustili a přenechali svému osudu a následně založili (Bém, Kabilka, Martínek - napomáhající člen) s miliardářem Karlem Janečkem Kanebos, s.r.o. Dle neověřitelných a nešetřených informací (za vytunelování o.s., nebo partnera Konopí je lék,z.s.?) obdržel dozorčí rada Jaroslav Kabilka v roce 2015 od miliardáře Janečka 2 miliony korun (3 svědci).   
7.    Ve veřejné Sbírce listin je doloženo, že v roce 2013 valná hromada členů Ateliér ALF, o.s. změnila stanovy, adresu  a statutární orgány. Na základě smlouvy z Bad Sachsa potvrdila změny v lednu 2014 další valná hromada (nová adresa od roku 2013 byla Přichystalova 14, Olomouc, předseda správní rady Dušan Dvořák, místopředseda Veronika Bartoňová a Marcelo Kovář, člen SR).
8.    Ve Sbírce listin Cannabis is The Cure,z.s. (dle § 441 o.z. právního zástupce se sídlem v Olomouci a pravděpodobně rovněž ve Sbírce listin Ateliér ALF, z.s.), je doloženo, že nová olomoucká adresa nešla v lednu 2016 zadat do návrhu na změnu a ministerstvo, rejstříkový soud a servisní organizace ministerstva vůbec neuměli vysvětlit, proč nová olomoucká adresa nejde zadat. Nemohlo tedy dojít k řádné přeregistraci a změnám, nová adresa však byla rejstříkovému soudu známa, stejně tak statutární orgány, což je doloženo ve veřejně přístupných listinách na serveru justice.
9.    Dne 14. 5.2016 valná hromada změnila stanovy, sídlo a statutární zástupce Ateliér ALF, z.s. a do 1. 7. 2016 rejstříku doložila zmocněncem (bývalý předseda Dušan Dvořák) zákonné náležitosti ke změnám, a to i přesto, že rejstříkový soud zasílal korespondenci vědomě (nedbalostně?) na starou adresu v Praze, kde sídlo nebylo a rejstřík to věděl.
10. Dne 14. 7. 2016 byla podána stížnost na průtahy doplněná v následujícím období dalšími stížnostmi a návrhy a žádostmi o provedení změn. Stížnost byla řešena osobně místopředsedou a předsedou Městského soudu pod č.j. St 133/2016.
11. Ve stížnosti na průtahy a vědomě vadnou korespondenci bylo doloženo také to, že rejstříkový soud podal Městskému soudu v Praze pro rozhodnutí č.j. 53 Co 140/2016 – 208 dne 18.7.2016 vědomě (nedbalostně?) nepravdivé  informace, když uvedl, že Ateliér ALF, z.s. nemá statutární zástupce – odpovědné osoby! S tím se rozhodnutí předsedy nebo místopředsedy MS vůbec nevyrovnalo a neodůvodnilo, viz spis č.j. St 133/2016
12. Bylo žádáno kárné řízení, to však nebylo předsedou ani místopředsedou oslyšeno a změny v rejstříku nebyly provedeny. Kromě toho byly rejstříkem vydány také totožné nepravdivé informace Úřadu vlády ČR pro rozhodnutí ze dne 28.6.2016 č.j. 11177/2016-OVL a totiž, že do 14.5.2016 nebyl předseda o.s. Dušan Dvořák. Dále že od 14.5.2016 není členem SR a odpovědnou osobou s právem samotného jednání Vladimír Dopita, což je však ve sbírce doloženo ověřené úřadem na čestných prohlášeních (2x!).
13. Dne 9. 9. 2016 vydal Městský soud rozhodnutí č.j. Si 1248/2016, kdy opětovně pracovník rejstříku vědomě (nedbalostně?) mylně informoval ve správním řízení (přestupek dle § 21), nyní tiskové oddělení Městského soudu, který pak uvedl, že stěžované průtahy se změnami Ateliér ALF,z.s. (stěžované od 14. 7. 2016) řeší Vrchní soud v Praze a rejstřík neuvedl žádanou odpověď, co provedení změn brání.
14. Vrchní soud v Praze však dne 15. 9. 2016 č.j. Si 192/2016 sdělil, citujme: „Městský soud v Praze dosud (tzn. od 14. 7. 2016!) Vrchnímu soudu v Praze odvolání spol. Atelier ALF,z.s. proti rozhodnutí tohoto soudu sp.zn. Fj 217370/2016  nepředložil.“
15. Poslední došlé rozhodnutí pracovníka/-ů rejstříku našemu zmocněnci Dušanu Dvořákovi (expředsedovi) ze dne dne 8.9. 2016 v usnesení č.j. Fj 217370/2016/MSPH nás ale vede nejprve k podání návrhu na úpravu právní způsobilosti předmětného pracovníka/-ků.
16. V předmětném usnesení je zmocněnec rejstříkovým soudem žádán, aby ve lhůtě 15 dní doložil rejstříku ověřenou plnou moc, že jako předseda Ateliér ALF,o.s. (do 14. 5. 2016) je oprávněn podat návrh na změny, čili aby potřetí od 14. 5. 2016 s ověřeným podpisem, nyní však má udělit plnou moc sám sobě!!!,  dosvědčil, že je oprávněn podat návrh změny na Ateliér ALF,z.s., což všichni 3 členové správní rady v červnu 2016 doložili 2x ověřeným čestným prohlášením a průtahy rejstříku stěžovali.
17. Pokud není cílem rejstříkového pracovníka/-ků vědomé (nebo zcela nedbalostní) poškozování naší společnosti, jedinou alternativou je mentální insufience.
18. Dodejme, že zmocněnec požadavek splnil, neboť nevydání usnesení o změně nás, jak od 14. 7. 2016 opakovaně uvádíme, značně poškozuje – morálně i materiálně.
19. Žádáme – navrhujeme, aby předseda soudu nařídil rejstříku provést změny a VYDAT USNESENÍ o navržených změnách nejpozději do 5 dnůod obdržení tohoto podání.
20. V opačném případě podáme na MS v Praze žalobu na průtahy a nezákonné rozhodování ve správní řízení a budeme se domáhat vzešlých škod. Rozhodnutí, zda za toto jednání odpovědné osoby u rejstříku podat podnět na přestupkové řízení za porušení § 21 přenecháváme na rozhodnutí předsedy soudu. Pokud nebudou změny provedeny, podáme podnět Městské části Praha 2 sami.

Dne 22. 9. 2016


………………                                   ……………………
František Slavík, předseda     Slavomil Boudný, místopředsedaNejvyšší státní zastupitelství
kabinet nejvyššího státního zástupce
oddělení právních a kárných agend, stížností a vztahů k veřejnosti
_________________________________________________________________________
660 55 Brno, Jezuitská 4
tel.: +420 542 512 111, fax: +420 542 512 250
e-mail: podatelna@nsz.brn.justice.cz
datová schránka: 5smaetu6 NZN 2612/2016 – 7


Pan
Dušan Dvořák

Brno 5. 12. 2016

Podání ze dne 1. 12. 2016 – výzva k doplnění podání

Vážený pane,

sděluji, že Nejvyššímu státnímu zastupitelství bylo z e-mailové adresy dusan.dvorak@konopijelek.cz doručeno dne 1. 12. 2016 podání, na základě kterého nebylo možné ztotožnit osobu podatele. Z každého podání přitom podle platné právní úpravy musí být zřejmé, kdo je podává, tedy identifikace podatele, a to u fyzické osoby alespoň v rozsahu jména, příjmení, bydliště, přičemž takové podání musí být opatřeno vlastnoručním podpisem. Pokud je podání učiněno v elektronické podobě, může vlastnoruční podpis nahradit toliko uznávaný elektronický podpis či elektronická značka [§ 2 písm. b), c) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů], popř. okolnost, že je podání činěno prostřednictvím datových schránek (zákon č. 300/2008 Sb.,
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).

Nápravu shora uvedeného nedostatku Vašeho podání můžete učinit některým z následujících způsobů:
1) zasláním podání znovu v písemné podobě s uvedením Vašeho jména, příjmení a bydliště, které bude Vámi vlastnoručně podepsáno,
2) zasláním podání znovu v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou, nebo
3) zasláním podání znovu prostřednictvím datové schránky.
V případě, že doplníte Vámi zaslané podání tak, aby bylo k identifikaci uvedeno Vaše jméno, příjmení a bydliště, budete o vyřízení podání vyrozuměn.


Bližší informace k přijímání elektronických podání lze nalézt na webových stránkách Nejvyššího státního zastupitelství v sekci „Kontakty/Elektronická podatelna“:


S ohledem na shora uvedené prosím přijměte poučení, že nebude-li podání ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto poučení doplněno ve shora uvedeném rozsahu
a nebude-li tak možné nadále ztotožnit osobu podatele, bude podání posuzováno jako anonymní. O výsledku přezkoumání anonymního podání se nevyrozumívá.


Současně Vám sděluji, že Vaše podání bylo vyhodnoceno s poukazem na § 16a odst. 2 zákona č. 283/1993 Sb., o státním, zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státním zastupitelství“) jako nejasné, neboť není zřejmé, čeho se po státním zastupitelství v rámci jeho pravomocí, v jaké věci a jaké jsou důvody, domáháte. Nebude-li v tomto směru Vaše podání doplněno v téže lhůtě doplněno, bude bez dalšího opatření založeno (§ 16a odst. 2 zákona o státním zastupitelství)
JUDr. Milena Čečotková, v.r.
státní zástupkyně


Za správnost vyhotovení: ČernáK Vaší výzvě ze dne 5.12.2016 č.j. 6 NZN 2612/2016 – 7 sděluji, že je pravdou, že jsem dne 1.12.2016 v olomoucké Ponorce vyhrál Noc básníků v kategorii Improvizace a nechápu, proč se na to ptáte a nezeptáte se Cipíse?

Dovoluji si připomenout, že jsem dosud neobdržel řadu rozhodnutí NSZ ke kárným podnětům, odvoláním, přezkumům a stížnostem zejména těm od listopadu 2016

Děkuji za nápravu.


Dušan Dvořák, MMCA, 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6