Dodatek žádosti o sloučení kárných podnětů a odvolání na nevydání informací

Nejvyšší státní zastupitelství dne 1.12.2016
přímo a prostřednictvím
Vrchního státního zastupitelství v Olomouci a KSZ v Brně

Věc: dodatek žádosti o sloučení věci - ke kárným podnětům (naposledy ze dne 30.11.2016) v přílohách níže obsažených ve spojení se stížnostmi a odvoláními na nevydání informací, nyní žádaných vydat dne 22.10. 2010 také NSZ a OSZ Prostějov – viz níže a dále ve spojení se stížností na KSZ Brno a OSZ a Policii Prostějov za nevydání NTB zabaveného dne 17.10.2016 s důkazy trestné činnosti OSZ a OS Prostějov a cca 20 aktivními soudními řízeními a zavření mne dne 17.0.2016 dle pokynů OSZ (podezřelý zločinec Černík) v CPZ nad 24 hodin bez souhlasu OSZ a jediného vysvětlení a dokumentu a rozhodnutí a umístění v CPZ dne 17.10.2016 a 18.10.2016 na Policii ČR v Prostějově.

Důkazy - přílohy
rozhodnutí podezřelého zločince a důvodně podezřelého vraha z OSZ Prostějov Černíka a jeho naprosto chaotické sdělení k předmětným otázkám ze dne 29.11.2016 čj. ZT 36/2016 – 160 bez navrácení NTB, který si mohl za daný čas stokrát zkopírovat
- rozhodnut spolupachatele z KSZ Sladkého, kterému věc předalo k vyřízení NSZ a který ji odmítá vyřídit dne 20.11.2016 č.j. SIN 46/2016 a odkazuje na podání údajně od podatele, když šlo o předání žádosti o informace – viz níže – od NSZ
- příloha níže: text žádosti o informace a 5 otázek pro SZ a policii, která je rovněž odmítla odpovědět a věc v odvolacím řízení řeší MV ČR a dále v přílohách kárné podněty a odvolání z konce listopadu 2016

Dne 1.12.2106

Dušan Dvořák, MMCA, 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6


Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb.

Sdělte:
1) Když nechal důvodně podezřelý zločinec a vrah státní zástupce Ivo Černík kromě konopí a jeho produktů také dne 17.10.2016 pod č.j. KRPM-112326-23/TČ-2016-141271 zkonfiskovat notebook nevládní organizace Cannabis is The Cure,z.s. obsahující důkazy pro řady soudních řízení žadatele o informace a členů výzkumu v Evropě a ČR uvedená v Příloze (vybrány ty nejdůležitější) a ani pět dní státnímu zástupci nestačilo, aby počítač vrátil a zkopíroval si data, můžeme vymáhat náhrady škod v důsledku porušení práva na spravedlivý proces, protože se členové výzkumu nemohou hájit? Jak toto určuje judikatura? Jaký termín určuje navrácení důkazních materiálů pro aktivní soudní procesy, když k podání na ESLP zbývá pár týdnů, v řízení u ČR ještě méně a řada soudů běží a dodatky obsahuje zkonfiskovaný nezálohovaný počítač? Kdo může vydat přikazující rozhodnutí k vrácení počítače?

2) Když mi dne 17.10.2016 pod č.j. KRPM-112326-21/TČ-2016-141271 před vstupem do cely předběžného zadržení (CPZ) sebrali policisté se souhlasem st. zástupce Černíka konopí v kapse saka, přestože jsem doložil a policisté ověřili, že mám konopí doporučeno lékařem (leč nehodlám ho kupovat za 300 Kč/gram v lékárně) a zločinec Černík to ví důkazně od roku 2010 z hlavního líčení, měla nebo neměla policie za povinnost nechat mi konopí u sebe k užívání, jak určoval řád CPZ? Měla policie právo nezavolat mi lékaře k této věci?

3) Když je v příkazu k domovní prohlídce v Ospělově dne 17.10.2016 v rozhodnutí důvodně podezřelé vražedkyně a zločinkyně v taláru Otrubové č.j. 0 Nt 1362/2016 uvedeno, že vyrábím syntetické THC (Dronabinol), přestože žádné laboratoře nevlastním a separacemi látek se nezabývám a totéž je uvedeno v opětovném obvinění za nedovolenou výrobu konopných produktů č.j. KRPM-112326-25/TČ-2016-141271, sdělte, zda lze syntetický Dronabinol nebo čistý kanabinoid THC vyrobit bez laboratoře. Sdělte, zda je Dronabinol prekurzor.

4) Když Policie ČR ještě dne 15.9.2016 uváděla pod č.j. KRPM-113133-11/ČJ-2016-140AP, že neví, jak jinak chránit svůj život a zdraví, než pěstováním a zpracováním konopí v souladu s judikaturou a §§ 28 a 31, odst. 1 trestního zákoníku a podezřelá vražedkyně Otrubová dne 12.10.2016 pod č.j. 0 Nt 1362/2016 souhlasila s návrhem spolupachatele a zločince Černíka zkonfiskovat opětovně farmu v Ospělově, kde, jak nejen oni oba od 20.7.2016 věděli rostly unikátní odrůdy konopí prošlé výzkumem a v lékárně jsou až za 50 tisíc měsíčně genetiky  konopí bez výzkumu, zda nyní již víte, jak jinak si ochránit zdraví a život? Pokud nevíte, jak jinak pěstovat a zpracovat konopí k ochraně hodnot chráněných Trestím zákoníkem než jednat v souladu s §§ 28 a 31, odst. 1 trestního zákoníku a judikaturou, toto sdělte zcela jasně.

5) Když jsem byl bez jakéhokoliv vysvětlení dne 17.10.2016 před domem rodičů v Olomouci zatčen/zadržen a následně vzat v Prostějově do CPZ a byly mi bez vysvětlení snímány otisky prstů, byl jsem focen a brána DNA a po mnohem více než 24 hodinách propuštěn a opět bez vysvětlení a jediného dokumentu dokládajícího, že jsem byl dva dny v cele, sdělte, zda státní zástupce Černík, na kterého se všichni odvolávali, neporušil i v tomto zákon. Má občan právo vědět, proč je v cele? Má právo znát rozhodnutí, které k zatčení/zadržení vedlo? Je státní zástupce povinen takové rozhodnutí vydat?

Dne 22.10.2016
Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6