Nejvyšší státní zastupitelství jako sídlo organizovaného zločinu

Kárný podnět asociace Cannabis is The Cure,z.s. (14.7.2004) ze dne 3.5.2017 na nejvyššího a oba vrchní státní zástupce č.j. 3 SPR 24/2017 NAJDETE ZDE a podnět premiérovi  Vlády ČR ze dne 29.8.2005 od více než 33 nevládních organizací ve zdravotně sociálních službách a ochraně přírody na http://ngos.sweb.cz

→→→→
→→→→→↕→↓↕Důkaz justičně exekutivního kartelu s podporou MSp ČR, NS a NSZ etc.

Cannabis is The Cure,z.s.,  IČ: 266 70 232, ID 4ex7c9p, člen asociace Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Nejvyšší sttátní zastupitelství v Brně
 3 SPR 24/2016
Věc: Kárné podněty na VSZ JUDr. Lenku Bradáčovou a VSZ JUDr. Ivo Ištvána a NSZ JUDr. Pavla Zemena
Jak bylo opakovaně doloženo (podklady např. ve spisech č.j. 3 SPR 24/2016, 3 SPR 8/2017, 3 SPR 10/2017, 3 SPR 10/2017,  1 SPR 47/2017, 6 NZN 1115/2017, 6 NZN 1149/2017, 6 NZN 1514/2016, 6 NZN 2550/2016, 1 NZN 412/2016 atd. až do roku 2010, resp. 2005), od roku 2010 namítáme porušení evropského (ESLP) a unijího práva (SDEU) Okresním státním zastupitelstvím a soudem v Prostějově (Cerník/Otrubová) s tragickými dopady na životy lidí a státní rozpočet. Analogicky v Praze na Žižkově (sídlo Edukativní koopné kliniky) a a jiných místech jako např. Strakonicích (farma na hnojiva, Miloslav Tetour). Stejně tak namítáme trestnou činost, která byla vůči členům a zřizovatelům kliniky spáchána, je bagatelizována a nevyšetřována.
Státní zástupci však ze sebe dělají naprosté debily, kteří snad ani neumí český jazyk a nechápou, co znamenají věty .... byli zabiti a zmrzačeni lidé (a tito umučení - jako Olga Novotná - byli označeni) .........konopí není prekurzor a soudci lžou, aby věc neprojednal Soudní dvůr ......... chybí 90% zkofiskovaného majetku ....... konopí na THC měří policie bez předpisu v každém kraji jinak ......pachatelé rozkradené Edukativní konopné kliniky získali od miliardáře Janečka miliony ... tito pachatelé také přispěli k předčasné smrti Zbyńka Kopřivy a způsobili ublížení na zdraví manželů Dvořákových  .... nebyly vydány  protokoly o konfiskacích ..... soudkyně na OS Praha 3 Písaříková napomáhala pachatelkům trestné činnosti ....... ministryně Peake poučena o tragických dopadech nenotifikovaného předpisu prosadila o dva roky později neoznámeý předpis č. 50/2013 atd. atd. atd. Jak u blbejch.
Tahle zkorupovaná parta zločinců ve vedení SZ se zřejmě domívá, že je nepostižitelná, leč některé tyto trestné činy nejdou promlčet a dříve nebo později budou tito zločinci postaveni před soud a budou se zodpovídat za vědomou podporu organizovaného zločinu §§ 401 a 149,odst.4 tr. z.  Pokud se pak jednou budou v soudní síni vymlouvat, že nevěděli, zde níže uvedené hovoří zcela explicitně. Na NSZ a VSZ a MSp to bylo napadáno do roku 2012-2017. To je na žalobu dostatečý čas.
3.5.2017
Dušan Dvořák, MMCA
Cannabis is The Cure,z.s.,  IČ: 266 70 232, ID 4ex7c9p, člen asociace Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Okresní soud v Prostějově
Okresní státní zastupitelství v Prostějově
11 T 130 /2016 – prekurzor  - důkaz
Věc: Dodatek stížnosti na usnesení Okresního soudu v Prostějově ze dne 20.2.2017 – prekurzor – reakce na výzvu OSZ V Prostějově  (Mgr. Ivo Černík) ze dne 6.4.2017 při hlavním líčení sp. zn.11 T 130 /2016, aby žalovaný Dušan Dvořák doložil důkaz, že česká justice a žalobci nepravdivě tvrdí, že konopí je prekurzor, když schopnost čtení a porozumění textu by měla být u VŠ vzdělaných lidí nejen v justici samozřejmostí, zvláště pak, když je vědomě nepravdivé tvrzení justice 7 let kvalifikovaně napadáno!
Úvodem: Členové výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) se od roku 2010 marně domáhají u obecních, odvolacích a dovolacího soudu a 10 stížnostmi u ústavního soudu (sp. zn. II. US 664/12, IV.US 4859/12, II. US 1311/13, II.ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. 3196/15, III. US 396/16, II. US 1091/2016, IV.ÚS 3238/16 a aktivní stížnost je opětovně k rozhodnutím OS v Prostějově, KS a NS v Brně je vedena pod sp. zn. III.ÚS 3354/16 od 28.9.2016  jako naléhavá) položení předběžných otázek Soudnímu dvoru ve věci porušení práva Společností při výrobě konopí jako léku, justice a exekutiva však v hrubém rozporu vůči úmluvám, judikatuře SDEU, ESLP, ČR vědomě nepravdivě trvdí, že
1. Konopí je prekurzor
2. Nařízení o prekurzorech bylo transponováno do zákona o návykových látkách
3. Zákon o návykových látkách (a léčivech) není technickou normou k výrobě konopí jako léku dle Směrnice 98/34 a novelizace není třeba notifikovat u Komise
aby porušení práva ČR nesměl posoudit Soudní dvůr, protože o prekurzorech rozhodují členské země.
Důkaz nejen pro 11 T 130 /2016 :

Citace vědomě mylného usnesení senátu Ústavního soudu ČR sp.zn.  II.ÚS 664/12 ze dne 13.4.2012 o ústavní stížnosti Dušana Dvořáka (první obžaloba Dušana Dvořáka u OS v Prostějově 2 T 104/2010)  na vědomě mylné usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 27.10.2011 sp. zn.  8 Tdo 1231/2011 (opětovně a naposledy pak vědomě mylně vydáno prekurzorové usnesení u NS ČR dne 30.5.2016 sp.zn. 6 To 323/2016, aktivní ústavní stížnost sp. zn. III.ÚS 3354/16)

" ........Rozhodnutí jmenovaných soudů nevykazují prvky libovůle ….. řádně vypořádal s námitkami v dovolání stěžovatelem vznášenými … také podrobně objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru Evropské unie k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členský stát.“
Dne 6.4.2017
Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady
PS. Stačí nahlédout do zákona o prekurzorech drog, konopí tam nenajdete.

Cca stý kárný/trestní podnět a žádost o vydání opatření obecné povahy od členů Open Royal Academy nejvyššímu státnímu zástupci NSZ ČR od 14.7.2004, stačí kliknout, datum 17.listopadu 2016 Justičně exekutivní korupce a kartel v zákazu vyšetřování zločinů ve věci cannabis doložen od 14.7.2004 (následně se ČR stala po vstupu do EU největším producentem a exportérem tzv. marihuany v Evropě)