Nejvyššímu státnímu zastupitelství etc. dne 29.11.2016

Nejvyšší státní zastupitelství v Brně
přímo a prostřednictvím
Vrchního státního zastupitelství v Olomouci
a opět KSZ v Brně k opakované
stížnosti na nevydání informací ze dne 22.10.2016
přikázané vydat k jednání OZSSZ Prostějov dne 17-18.10.2016
Nejvyšším státním zastupitelstvím


Věc: Dodatek kárných podnětů a odvolání na rozhodnutí VSZ Olomouc ze dne 25.10.2016 č.j. 1 SPR 107/2016 a dne 23.11. 2016 č.j. SIN 63/2016 ve spojení se stížností a odvoláním na rozhodnutí NSZ ze dne 23.11. 2016 č.j. SIN 113/2016 v bodech 2 a 3 žádosti o informace, které nebyly odpovězeny či šetřeny, když věc šetříte dle smyslu podání, nikoliv označení ve spojení s komplexní zprávu k vymáhání informací podanou vám (NSZ) dne 22.11.2016 odbornou společností Konopí je lék,z.s. ve spojení s podáním NSZ s kárnými podněty dne 17.11.2016 a stížnosti na KSZ v Brně za nevydání informací podaných dne 22.10.2016 (žádost o informace a trestní podnět předaný NSZ k vyřízení KSZ, kdy šetřen je KSZ toliko trestní podnět na pachatele OSZ a OS ode dne 21.11.2016 č.j. 1 KZN 1108/2016 důvodně podezřelou spolupachatelkou st.zástupkyně Hojovcovovou, KSZ však odmítá vydat předmětné informace )

Odůvodnění dodatku: VSZ Olomouc ze dne 25.10.2016 č.j. 1 SPR 107/2016 rozhodl, že státní zástupce KSZ v Brně Sladký je čistý jako lilie a nespáchal kárné provinění, když lže, jako když všechna SZ a justice běžně tiskne, že konopí je prekurzor a zločin dobrodiní, v případě daného státního zástupce Sladkého, že spáchané zločiny projednal nejvyšší soud v jím doložených rozhodnutích, což NS popřel. K tomu bylo stěžováno a odvoláváno, že VSZ neprojednal kárný podnět na státní zástupkyni KS Hojovcovou, která předává důvodně podezřelým zločincům na OSZ Prostějov podnět k prošetření jejich vlastní trestné činnosti, což pachatelé na OSZ Prostějov pochopitelně popírají a důvodně podezřelá spolupachatelka Hojovcová si pak vymyslí, že zločiny projednal NS, což není pravda, anebo podněty odloží jako nedůvodné a myslí si, že tahle mafiánská rozhodnutí organizované zločinecké skupiny na SZ budu akceptovat jako nějaká tupá ovce.

Dodatek je v novém rozhodnutí podezřelého ochránce organizovaného zločinu z KSZ v Brně Sladkého ze dne 25.11.2016 č.j. 5 SPR 104/2016 – viz příloha, který namísto aby odpověděl na žádost o informace ze dne 22.10.2016 sděluje, že ochránkyně organizovaného zločinu na KSZ v Brně Hojovcová je čistá jako lilie a není důvod ji za ochranu zločinu a zakazování vyšetřování spáchaných zločinů policejně šetřit a viníky potrestat, do toho VSZ Olomouc dne 23.11. 2016 č.j. SIN 63/2016 uvede, že neřekne, které SZ je povinno dozorovat a přikázat vyšetřit zločiny doložen soudním znalcem (KSZ a NSZ se dosud nevyjádřili) a NSZ dne 23.11. 2016 č.j. SIN 113/2016 uvede, že nejvyšší státní zástupce si nic neuvědomuje, protože nechápe, že podnět se posuzuje dle obsahu. Pokud se domníváte, že jste beztrestní a máte právo k ochraně svých zločinů lhát, nebo dělat, že jste dementi a neumíte česky, doporučuji najmout si advokáty, aby vám poradili, což je váš obvyklý bonmot.

Je více než měsíc od podání a žádám VSZ Olomouc přikázat KSZ v Brně vydat informace žádané dne 22.10.2016 – viz níže a nedovolit věc šetřit st. Zástupkyní Hojovcovou, leč někým nezkorumpovaným. OSZ Prostějov nereaguje ani na tento trestní podnět ze dne 22.10.2016, ani na žádost o informace z téhož dne, stejně jako na opakované stížnost na zabavení NTB dne 17.10.2016 a dva dńy v cele CPZ bez jakéhokoliv odůvodnění, rozhodnutí a vysvětlení!
Dne 29.11.2016

Dušan Dvořák
Příloha: Předchozí podnět z 27.11.2016