Kárné podněty a stížnost NSZ ke dni 17.listopadu 2016

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6 zastoupen pro odvolání - přezkum z důvodů diskriminace odlišné víry, vědeckého a světového názoru a zdravotního postižení dle o.s.ř. a s.ř.s. a t.ř. (posledních 8 let permanentně trestně stíhán, 10x obviněn za realizaci výzkumu, nejčastěji dle § 283 TZ) nevládní organizací Cannabis is The Cure, z.s. IČ: 26670232 Tylova 963/2 779 00 Olomouc, doručovací adresa Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Nejvyšší státní zastupitelství


Věc: opakovaný nešetřený kárný podnět na státní zástupce NSZ, VSZ Olomouc a KSZ Brno a OSZ Prostějov jako dodatek podnětu k přezkumu rozhodnutí VSZ Olomouc ze dne 25.10.2016 č.j. 1 SPR 107/2016 a za druhé stížnost na NSZ na nevydání závazných pokynů k vyšetření trestné činnosti na OSZ a OS Prostějově a zastavení těchto zločinů marně žádaných od roku 2009 polici formou policejní ochrany a spolupráce

Odůvodnění a důkazy:

1. Od roku 2010 opakovaně přehazujete nešetření trestních podnětů od právnických a fyzických osob na konfiskace výzkumnické farmy v Ospělově s důkazy spáchaných zločinů státních zástupců a soudců vymýšlejících si, že konopí je prekurzor atd., aby porušení mezinárodního práva neřešil Soudní dvůr (zločinů doložených i soudním znalcem již 11.5.2011 s charakterem zločinů dle §§ 401 a 149, odst. 4 tr.z., viz http://soudniznalec.blogspot.cz/ ) nižším složkám SZ, které je odmítají šetřit a bez šetření označují za nedůvodné a justice se jimi nezabývá a mlčí, stejně tak alibisticky se chová policie a ministr vnitra, viz přehledný seznam kárných provinění na http://european-cannabis.blogspot.cz/

2. Jak bylo ve stížnosti na rozhodnutí VSZ Olomouc ze dne 25.10.2016 č.j. 1 SPR 107/2016 uvedeno, brněnští státní zástupci Sladký a Hojovcová (uvedeno mylně Hojdovcová) opakovaně zneužívají právní řád, Hojovcová odmítá se souhlasem VSZ a NSZ šetřit zločiny spáchané organizovanou zločineckou skupinou soudců a státních zástupců OSZ a OS Prostějov a společně se st. Zástupcem Sladkým si se souhlasem nadřízených vymýšlí lež, že věc kdy projednal Nejvyšší soud, což ten popřel a v rozsudcích toto nebylo nikdy uvedeno. Pokud toto není důvod pro kárný postih, tak co ano? Viz níže.

3. Na trestní podnět a žádost o informace k jednání OSZ a OS Prostějov dne 17.-18.10.2016 v Ospělově a v CPZ Prostějově ze dne 24.10.2016, který NSZ předalo KSZ v Brně k projednání (stejně tak VSZ Olomouc) st. zástupkyně Hojovcová dne 8.11.2016 pod číslem jednacím 1 KZN 1967/2016-8 (viz příloha) odpověděla, že trestní podnět (opětovně) předává důvodně podezřelým pachatelům trestných činů na OSZ Prostějov a st. zástupce Sladký dne 14.11.2016 pod SIN 46/2016 a SIN 47/2016 nejprve žádal žádost o informace zpřesnit a následně odložil, že prý se nevztahuje k činnosti dozorujícího KSZ v Brně, když právě tam vztahuje a OSZ Prostějov na ni neodpovídá a ani nemůže pravdivě odpovědět (viz přílohy)

4. Dodejme, že NCOZ a také policie v Prostějově opětovně bez odůvodnění odložili trestní podnět a prostějovská policie i trestní podnět na jednání dne 17.-18.10.2016 a ministerstvo vnitra stížnost na jednání policie odmítá šetřit stejně jako SZ všech stupňů, důkaz v rozhodnutí ministra vnitra ze dne 9.11. 2016 č.j. č.j. MV 139179-3/ KM-2016 a k tomu adresovaná žádost o informace, proč stížnost neprojedná, když sám doložil netrestnost jednání poškozených občanů a obětí dle §§ 28 a 31,odst. 1. t.z. na http://ministr-vnitra.blogspot.cz/

5. Domnívám se, že je NSZ v Brně od roku 2010 doloženo dostatek důkazů a argumentace k zahájení šetření kárných podnětů a vydání rozhodnutí k zastavení páchání uvedených zločinů a nařízení jejich řádného prošetření.


K 17.listopadu 2016 Dušan Dvořák