Kárný podnět nepodáme a zabránění dalším zločinům nezabráníme!