Nejvyšší státní zastupitelství má šetřit zákonnost postupu VSZ v Praze, kdy policie, justice a všechny stupně státních zastupitelství a ministerstvo spravedlnosti a jeho ministři odmítají povolit vyšetřit zločiny soudcu a státních zástupců lživě justicí tvrdících, že konopí je prekurzor od roku 2010 a doložení spáchaných zločinů v roce 2011

VSZ v Praze dne 15.6.2016 pod čj. 174/2016 - 44 rozhodlo předat k přezkumu stížnost na VSZ v Praze Nejvyššímu státnímu zastupitelství (z důvodu doložené justičně exekutivní korupce a kartelu, který však také NSZ odmítá šetřit, stejně jako všechny stupně Policie ČR včetně ÚOOZ). Stížnost na rozhodnutí VSZ v Praze, na základě kterého bylo vydání předmětné rozhodnutí,  najdete ZDE