Stížnost na rozhodnutí NSZ ze dne 21. 1. 2016 č.j. 6 NZN 1004/2016 k trestné činnosti státních zástupců a soudců Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 77900 Olomouc


Nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman, Ph.D


Věc: Stížnost na rozhodnutí NSZ ze dne 21. 1. 2016  č.j. 6 NZN 1004/2016 k trestné činnosti státních zástupců a soudců

1)    Rozhodnutí NSZ předalo věc k prošetření VSZ Olomouc a uvedlo, že věc šetřila i Krajská státní zastupitelství v Brně a Olomouci a Okresní státní zastupitelství v Olomouci a Prostějově, aniž by reflektovalo doložené porušení zákona ze strany těchto SZ, což bylo stěžováno a žádáno prošetřit.

2)    Rozhodnutí NSZ se vůbec nevyrovnalo s nezákonným jednáním vedoucího VSZ Olomouc JUDr. Ivo Ištvána, který dne  21.12.2015 pod č.j. SIN 304/2015 označil za nedůvodnou stížnost na KSZ Brno za vydávání nepravdivých informací, neboť KSZ Brno po opětovném odmítnutí prošetření (nyní šestého) trestního oznámení s doloženými trestnými činy dle čtvrtého odstavce § 149 a 401 trestního zákoníku (12. 11. 2015 č.j. 1 KZN 1922/-28) - stejně jako OSZ Olomouc (16. 12. 2015 č. j. ZN 6313/2015-10) a OSZ Prostějov (14. 10. 2015 pod č. j. ZN 1946/2015-10) dle infozákona dne 23. 11. 2015 pod č. j. SIN 40/2015    vědomě nepravdivě uvedlo, že spáchání uvedených a doložených zločinů  s označením pachatelů z řad prostějovských soudců a státních zástupců řešil a vyřešil Nejvyšší soud v rozhodnutích č. j. 8 Tdo 1231 /2011 a č.j. 11 Tdo 181/2015 a dne 30. 11. 2015 KSZ Brno pod č.j. SIN 42/2015 uvedlo, kolikrát od roku 2009 šetřilo nezákonné jednáni proti členům výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a seznalo je – v rozporu s doloženými skutečnostmi - za zákonné. VSZ Olomouc uvedené rozhodnutí NSZ dne 26. 1. 2016 pod č. j. 1 VZN 702/2013 předalo KSZ Olomouc a KSZ Brno, které uvedenou trestnou činnost prostějovských soudců a státních zástupců dlouhodobě kryjí a odmítají nechat podněty řádně prošetřit policií, což bylo stěžováno.

3)    Rozhodnutí NSZ se vůbec nevyrovnalo s nezákonným jednáním VSZ Praha (viz http://atelier-alf.blogspot.com/ souhrnně i s čísly jednacími, podrobně pak na http://bezbarierovaskola.blogspot.com/ v podnětu OSZ Praha 3 ze dne 25. 1. 2016), které neseznává porušení zákona v jednání MSZ Praha a OSZ Praha 3, když tato SZ kryjí či participují na nezákonném jednání Policie ČR a OS Praha 3 od roku 2012: a) nevydání policejních protokolu z konfiskací majetků Edukativní konopné kliniky v Praze v roce 2011 a 2012, b) nepravdivé uvádění (naposledy 19. 1. 2016), že daná SZ vůbec nemají trestní podnět na soudkyni JUDr. Markétu Písaříkovou z OS Praha 3, když bylo doloženo, že podání byla podána i na podatelnách OSZ Praha 3 a MSZ Praha 3 (celkem 12. 2. 2014, 21. 8. 2014, 22. 10. 2015), c) nepravdivé uvádění informací, kdy byly vyvedeny ze spisu OS Praha 3 č.j. 20 C2/2012 neoprávněnými osobami informace chráněné trestním zákoníkem i přes doložení důkazů o jiném datu rozhodném pro trestný čin, d) nepravdivé uvádění informací, kdy byla Valná hromada Edukativní konopné kliniky v roce 2011 i přes doložení důkazů o jiném datu rozhodném pro trestný čin a nešetření uvedených doložených trestných činů a vědomě způsobených škod a zneužití funkce při správě svěřeného majetku, e) nepravdivé uvádění informací, že nedošlo ke zločinům na nevinných lidech při konfiskaci majetků výzkumu – vždy bez jakéhokoliv šetření i přes doložení fatálních následků i soudním znalcem, f) neprošetřování podnětu na exministryni Karolinu Peake ve věci vědomé participace na dalším Evropské komisi neoznámeném předpisu k výrobě konopí jako léku č. 50/2013 Sb. s miliardovými škodami na státní rozpočet, g) neprošetřování pravdivosti protokolů zkonfiskovaných majetků fy Hydroponic, kdy v policejních protokolech z konfiskace z roku 2011 chyběly majetky jak majitelů fy Hydroponic, tak Edukativní konopné kliniky.

Dne 28. ledna 2016                           Dušan Dvořák, v.r.