Rozhodnutí Nejvyššího státního zastupitelství odborné společnosti Konopí je lék,z.s. a Cannabis is The Cure,z.s. nebo předsedovi společnosti od 3,5, 2005 až 20.12 2016
Od nástupu do funkce je ke Třem králům dne 6.1.2011 statutárnímu zástupci NSZ v Brně a členu Eurojustu JUDr. Pavlu Zemanovi, Ph. D. opakováno nejméně 3 právnickými osobami a nejméně 7 členy daných právnických osob asociace Open Royal Academy se sídlem v ČR a sdělováno všem na NSZ: Kárné a trestní podněty jsou státními zástupci všech stupňů a justicí všech stupňů a policií všech stupňů nešetřeny a dokonce od 16.6.2011 ze strany všech SZ zakazovány šetřit i přes důkazy lékařů a znalců, že kriminalizací výzkumu a cannabisterapie došlo k brutálnímu porušení úmluv, judikatury a zákonů, návrhy opatření obecného charakteru k zastavení zločinů proti lidskosti jako NMSZ nepřijímáte, mlčíte, kryjete organizovaný zločin, stejně jako ministři spravedlnosti a soudci .... Nyní podané ke dni Sametové gubernie protektorátu dne 17 listopadu 2016 adresované Nejvyššímu státnímu zástupci předsedou Cannabis is The Cure, z.s. - Stačí kliknout 

Rozhodnutí vůči předsedovi Cannnabis is The Cure,z.s. od totožné státní zástupkyně NSZ v Brně JUDr. Bohumíry Kopečné ze dne 3.5.2005, kdy rovněž nepřikázala důvodný a důkazy doložený trestní podnět dát policii vyšetřit s argumentací zapírající sama sebe níže, že podání se šetří v trestním i správním právu dle svého obsahu, a proto bylo NSZ důvodně adresováno ke kárným podnětům a pokynům obecné povahy: Stačí kliknout na http://nejvyssi-statni-zastupce.blogspot.com/

xx

xx

xx