Nejvyšší státní zastupitelství předává věc šetřit zpět VSZ v Praze dne 4.8.2016 č.j. 1 NZN 408/2016-13