Nejvyšší státní zastupitelství dne 7.4.2016 č. 1 SIN 21/2016 a nejvyšší státní zástupce dne 24.4. 2016 č.j. 1 SIN 104/2016-7 odmítli vydat stanovisko, který postup policie je zákonný a přijmout nějaké opatření, které zastaví nezákonnou činnost policie.

  • Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 4.4.2016 č.j. Zin 38 /2016 v předmětné totožné věci najdete ZDE
  •  

    Rozhodnutí Policie ČR ze dne 4.4.2016 č.j. PPR-9144-2/ČJ-2016-990140 v předmětné totožné věci najdete ZDE
  •  Komentář 
Nejvyšší státní zastupitelství ani nižší složky státních zastupitelství nepovolují od roku 2009 (resp. 2005) prošetřit spáchané zločiny doložené i soudním znalcem·         NSZ Brno od roku 2009 na spáchané zločiny zakazované šetřit všemi stupni SZ alibisticky nereaguje, přestože ví, že všechny SZ podnět zakazují šetřit, důkazy z roku 2016 (č.j. 6 NZN 1004/2016, 4 NZN 809/2016 a 4 NZN 807/2016) Důkaz najdete ZDE a dále v uvedených rozhodnutích NSZ  najdete ZDE
 
·         VSZ Olomouc dne 30. 3. 2016. a 8.4.206 čj. 1 VZN 702/2013 : Od roku 2009 další odmítavé alibistické rozhodnutí Vrchního státního zastupitelství v Olomouci (VSZ Praha nereaguje) ze dne 30. 3. 2016 na stížnost nešetření spáchaných zločinů všemi stupni SZ (Prostějov, Olomouc, Praha 3, Brno, Ostrava-pobočka Olomouc, KSZ Brno a Olomouc a MZS Praha), které je však - jak je VSZ známo-  odmítají šetřit. Důkaz najdete ZDE a dále je najdete ZDE

·         Následně KSZ Olomouc dne 5.4.2016 opětovně odmítá podezřelé pachatele vyšetřovat za doložené spáchání zločinů dle §§ 149 a 401 trestního zákoníku a podnět opětovně označuje za nedůvodný, najdete ZDE