Rok 2016: Originály rozhodnutí a podání NSZ v Brně a VSZ v Olomouci a VSZ v Praze ke spáchaným zločinům, které všechny stupně SZ a Policie ČR odmítají dlouhodobě šetřit
NSZ BRNO 

·        
 Nejvyšší SZ: Od roku 2005 opakovaně doložené nešetřené zločiny zastupitelů, soudců a úředníků zakazované šetřit všemi stupni SZ a justice a MSp (odbor dohledu). Rezultát: Předběžné opatření nebo pokyn obecné povahy nevydáme a věc nedovolíme prošetřit +++ opakovaná stížnost a návrh na zahájení kárného/trestního řízení nejvyššímu státnímu zástupci JUDr. Pavlu Zemanovi, PhD. ze dne 12. 3. 2016 – důkaz najdete ZDE    Žádost o informace ze dne 15.3.2016 k podání ze dne 12.3.2016 najdete ZDE
 

Ministru vnitra: Od roku 2008 opakovaná stížnost na nešetření zločinů Policií ČR +++ opakovaná stížnost ministru vnitra Milanu Chovancovi, nyní ze dne 12. 3. 2016 na vymlouvání se GIBS, Protikorupční policie a ÚOOZ, že státem placené pachatele není policie oprávněna šetřit, případně ať se prý oběti obrací na pachatele, tzn. OSZ Prostějov nebo jiné SZ nebo GIBS – důkazy ZDE  
·       
 Ministru spravedlnosti:  Od roku 2012 opakovaná stížnost na nešetření zločinů SZ, justici a odborem dohledu MSp +++ opakovaná stížnost ministru spravedlnosti JUDr. Robertu Pelikánovi, PhD. ze dne 12. 3. 2016  důkazy ZDE  VZS Olomouc 


·         
Tvrzení Vrchního SZ JUDr. Ivo Ištvána, PhD.: Zločiny soudců a státních zástupců OS a OS Prostějov přece projednal opakovaně Nejvyšší soud ČR a KSZ Brno se v rozhodnutí o projednání věci NS nemýlí – důkaz ZDE 

·         
Důkazy Vrchnímu SZ: Zločiny nikdy neprojednal Nejvyšší soud, ani Nejvyšší státní zastupitelství, VSZ Praha, KSZ Brno/Olomouc, OSZ Olomouc/Prostějov +++ stížnost ze dne 12.3.2016  důkazy ZDE   VSZ Praha 

·         Vrchnímu SZ: Zločiny zastupitelů, úředníků a soudců OS a OSZ Praha 3 a OS Praha 1 a MSZ Praha nutno podrobit přezkumu +++ stížnost ze dne 3. 3. 2016  důkazy najdete ZDE