NSZ: Stížnost na rozhodnutí protikorupční policie v Brně a ÚOOZ v Praze ze dne 17.2.2016Další podání NSZ dne 17.2.2016 najdete ZDE

Ateliér ALF,o.s., IČ: 266 80 101, sídlo: Edukativní konopná klinika, Bořivojova 90, 130 00 Praha, korespondenční adresa Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, www.atelier-alf.eu
Nejvyšší státní zástupce a Policejní prezident
Věc: Stížnost na rozhodnutí protikorupční policie v Brně a ÚOOZ v Praze


Dne  5.2.2016 Policie ČR č.j. OFK-580-6/ČJ-2016-250001- TR odložila bez jakéhokoliv, natož řádného odůvodnění, trestní podnět na ústavní soudce Ludvíka Davida, Kateřinu Šimáčkovou a Davida Uhlíře za páté neodůvodněné rozhodnutí ÚS v totožné věci od roku 2012 (I.ÚS 2431/15 ze dne 10.12.2015) vědomě kryjící závažnou trestnou činnost soudců a státních zástupců. Proti tomuto podáváme stížnost. 


Dále podáváme stížnost na rozhodnutí ÚOOZ Policie ČR ze dne 11.2.2016 č.j UOOZ-73-23/ČJ-2016-KR, která od roku 2010 opakovaně bez odůvodnění odmítá šetřit jmenované a řádně označené prostějovské soudce a státní zástupce, přestože tuto součást policie označuje GIBS jako jedinou součást policie mající tuto pravomoc, nově pak odmítá šetřit i soudce a státní zástupce na Praze 3. Bylo na důkazech doloženo i soudním znalcem spáchání zločinů dle §§ 401 a 149, odst. 4 trestního zákoníku danými soudci a státními zástupci, méně závažné trestné činy uvedených jsou podřazeny a neuváděny. 


V Olomouci dne 17. 2. 2016               Vladimír Dopita, McA